Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / ρουπίες Νεπάλ

KWD

Εξέλιξη NPR / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε ρουπίες Νεπάλ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 39 984.5300 ρουπίες Νεπάλ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε ρουπίες Νεπάλ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 23 209.7276 ρουπίες Νεπάλ