Εξέλιξη λατς Λετονίας / ευρώ

LVL

Εξέλιξη EUR / LVL

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λατς Λετονίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λατς Λετονίας = 181.6702 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λατς Λετονίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λατς Λετονίας = 133.8509 ευρώ