Sự phát triển của lats Lativia / euro

LVL

Sự phát triển của EUR / LVL

Ngày tốt nhất để đổi từ lats Lativia sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 lats Lativia = 181.6702 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ lats Lativia sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 lats Lativia = 133.8509 euro