Εξέλιξη ντιράμ Μαρόκου / ευρώ

MAD

Εξέλιξη EUR / MAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ντιράμ Μαρόκου = 97.63527 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ντιράμ Μαρόκου = 86.70771 ευρώ