Εξέλιξη ντιράμ Μαρόκου / γκουρντ Αϊτής

MAD

Εξέλιξη HTG / MAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ντιράμ Μαρόκου = 1 554.8347 γκουρντ Αϊτής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ντιράμ Μαρόκου = 356.4870 γκουρντ Αϊτής