Εξέλιξη ντιράμ Μαρόκου / δηνάρια Κουβέιτ

MAD

Εξέλιξη KWD / MAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 ντιράμ Μαρόκου = 377.344276 δηνάρια Κουβέιτ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 ντιράμ Μαρόκου = 279.433236 δηνάρια Κουβέιτ