Εξέλιξη φράγκα Μαδαγασκάρης / λίρες Τουρκίας

MGF

Εξέλιξη TRY / MGF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Μαδαγασκάρης σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα Μαδαγασκάρης = 84.4989133 λίρες Τουρκίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Μαδαγασκάρης σε λίρες Τουρκίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα Μαδαγασκάρης = 17.2206258 λίρες Τουρκίας