Εξέλιξη πέσο Μεξικού / χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας

MXN

Εξέλιξη NIO / MXN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Μεξικού σε χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πέσο Μεξικού = 211.5640 χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Μεξικού σε χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πέσο Μεξικού = 122.7228 χρυσές κόρδοβα Νικαράγουας