Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / τάκα Μπαγκλαντές

MYR

Εξέλιξη BDT / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 2 802.3485 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 1 446.0273 τάκα Μπαγκλαντές