Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / λίρες στερλίνες Βρετανίας

MYR

Εξέλιξη GBP / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 219.88180 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 135.15109 λίρες στερλίνες Βρετανίας