Sự phát triển của Ringgit Malaysia / Bảng Anh

MYR

Sự phát triển của GBP / MYR

Ngày tốt nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Ringgit Malaysia = 219.88180 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Ringgit Malaysia = 135.15109 Bảng Anh