Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / δηνάρια Ιορδανίας

MYR

Εξέλιξη JOD / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 241.39289 δηνάρια Ιορδανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε δηνάρια Ιορδανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 157.14498 δηνάρια Ιορδανίας