Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / δολάρια Νήσων Σολομώντος

MYR

Εξέλιξη SBD / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε δολάρια Νήσων Σολομώντος ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 260.1991 δολάρια Νήσων Σολομώντος

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε δολάρια Νήσων Σολομώντος ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 172.4370 δολάρια Νήσων Σολομώντος