Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / γουάν Κίνας

NGN

Εξέλιξη CNY / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε γουάν Κίνας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 754.348511 γουάν Κίνας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε γουάν Κίνας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 154.198523 γουάν Κίνας