Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / πέσο Κολομβίας

NGN

Εξέλιξη COP / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 2 324.9323 πέσο Κολομβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 751.2985 πέσο Κολομβίας