Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / πέσο Κούβας

NGN

Εξέλιξη CUP / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε πέσο Κούβας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 1 459.166407 πέσο Κούβας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε πέσο Κούβας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 28.251780 πέσο Κούβας