Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ευρώ

NGN

Εξέλιξη EUR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 677.1856166 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 νάιρα Νιγηρίας = 56.7430617 ευρώ