Εξέλιξη ευρώ / νάιρα Νιγηρίας

EUR

Εξέλιξη NGN / EUR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ευρώ = 176 233.0000 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ευρώ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ευρώ = 14 767.0000 νάιρα Νιγηρίας