Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / σέντι Γκάνας

NGN

Εξέλιξη GHS / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σέντι Γκάνας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 239.067860 σέντι Γκάνας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σέντι Γκάνας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 79.596585 σέντι Γκάνας