Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / ρουπίες Ινδίας

NGN

Εξέλιξη INR / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ρουπίες Ινδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 423.27940 ρουπίες Ινδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε ρουπίες Ινδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 51.57556 ρουπίες Ινδίας