Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δηνάρια Λιβύης

NGN

Εξέλιξη LYD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Λιβύης ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 119.160185 δηνάρια Λιβύης

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δηνάρια Λιβύης ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 29.855063 δηνάρια Λιβύης