Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / σελίνια Ουγκάντας

NGN

Εξέλιξη UGX / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 1 890.6379 σελίνια Ουγκάντας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 839.7864 σελίνια Ουγκάντας