συνάλλαγμα του Ισραήλ : νέο σέκελ Ισραήλ ₪

Ισραήλ

Το το νέο σέκελ Ισραήλ είναι το νόμισμα που χρησιμοποιείται στις ακόλουθες 2 χώρες: Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη. Ο κωδικός του του νέο σέκελ Ισραήλ είναι ILS. Χρησιμοποιούμε ως σύμβολο του του νέο σέκελ Ισραήλ. το νέο σέκελ Ισραήλ διαιρείται σε 100 agoras. ILS ρυθμίζεται Bank of Israel.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του νέο σέκελ Ισραήλ , συνάλλαγμα του Ισραήλ