Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / μπολιβάρ Βενεζουέλας

NGN

Εξέλιξη VEF / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε μπολιβάρ Βενεζουέλας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 81 096.5658 μπολιβάρ Βενεζουέλας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε μπολιβάρ Βενεζουέλας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 1.3552 μπολιβάρ Βενεζουέλας