Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

NGN

Εξέλιξη XOF / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 444.2046 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 37.6818 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής