Εξέλιξη ρουπίες Νεπάλ / κορόνες Δανίας

NPR

Εξέλιξη DKK / NPR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Νεπάλ σε κορόνες Δανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 ρουπίες Νεπάλ = 113.27551 κορόνες Δανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Νεπάλ σε κορόνες Δανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 ρουπίες Νεπάλ = 51.29456 κορόνες Δανίας