Μετατροπέας ριάλ Ομάν (OMR) ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (AED)

ر.ع.
د.إ
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του OMR/AED παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ριάλ Ομάν σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ριάλ Ομάν = 950.9947 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ριάλ Ομάν σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ριάλ Ομάν = 950.9947 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ιστορικά ριάλ Ομάν / ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ιστορία των ημερήσιων τιμών OMR /AED από Wednesday, 31 May 2000.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 ριάλ Ομάν = 9.6940391128845 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

το ελάχιστο για

  • 1 ριάλ Ομάν = 9.4907725500322 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Date OMR/AED
9.5363
9.5439
9.5385
9.5381
9.5379
9.5363
9.5329
9.5329
9.5373
9.5377
9.5377
9.5404
9.5238
9.5352
9.5352
9.5403
9.5384
9.5407
9.5405
9.5684
9.5343
9.5343
9.5423
9.5424
9.5416
9.5447
9.5438
9.5432
9.5432
9.5404
9.5404
9.5405
9.5407
9.5437
9.5438
9.5436
9.5400
9.5397
9.5402
9.5392
9.5406
9.5405
9.5405
9.5389
9.5394
9.5400
9.5395
9.5406
9.5415
9.5415
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 OMR AED 1 ριάλ Ομάν OMR = 9.54 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων AED
2 OMR AED 2 ριάλ Ομάν OMR = 19.07 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων AED
15 OMR AED 15 ριάλ Ομάν OMR = 143.04 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων AED
50 OMR AED 50 ριάλ Ομάν OMR = 476.82 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων AED

πίνακα μετατροπής

ριάλ Ομάν (OMR)/ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (AED)
1 ριάλ Ομάν = 9.54 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
2 ριάλ Ομάν = 19.07 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
3 ριάλ Ομάν = 28.61 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
4 ριάλ Ομάν = 38.15 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
5 ριάλ Ομάν = 47.68 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
6 ριάλ Ομάν = 57.22 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
7 ριάλ Ομάν = 66.75 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
8 ριάλ Ομάν = 76.29 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
9 ριάλ Ομάν = 85.83 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
10 ριάλ Ομάν = 95.36 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
15 ριάλ Ομάν = 143.04 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
20 ριάλ Ομάν = 190.73 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
25 ριάλ Ομάν = 238.41 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
30 ριάλ Ομάν = 286.09 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
40 ριάλ Ομάν = 381.45 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
50 ριάλ Ομάν = 476.82 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
60 ριάλ Ομάν = 572.18 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
70 ριάλ Ομάν = 667.54 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
80 ριάλ Ομάν = 762.90 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
90 ριάλ Ομάν = 858.27 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
100 ριάλ Ομάν = 953.63 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
150 ριάλ Ομάν = 1 430.45 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
200 ριάλ Ομάν = 1 907.26 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
500 ριάλ Ομάν = 4 768.15 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
1 000 ριάλ Ομάν = 9 536.30 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

συνάλλαγμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());