Εξέλιξη νέα Σολ Περού / μάνατ Τουρκμενιστάν

PEN

Εξέλιξη TMT / PEN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νέα Σολ Περού σε μάνατ Τουρκμενιστάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νέα Σολ Περού = 113.8416 μάνατ Τουρκμενιστάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νέα Σολ Περού σε μάνατ Τουρκμενιστάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νέα Σολ Περού = 85.8138 μάνατ Τουρκμενιστάν