Εξέλιξη ριάλ Σαουδικής Αραβίας / λίρες Συρίας

SAR

Εξέλιξη SYP / SAR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ριάλ Σαουδικής Αραβίας σε λίρες Συρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ριάλ Σαουδικής Αραβίας = 33 563.1711 λίρες Συρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ριάλ Σαουδικής Αραβίας σε λίρες Συρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ριάλ Σαουδικής Αραβίας = 1 086.2018 λίρες Συρίας