Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / ευρώ

SEK

Εξέλιξη EUR / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Σουηδίας = 122.18098 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Σουηδίας = 83.67571 ευρώ