Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / λάρι Γεωργίας

SEK

Εξέλιξη GEL / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Σουηδίας = 414.46211 λάρι Γεωργίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Σουηδίας = 168.61293 λάρι Γεωργίας