Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / νέα σέκελ Ισραήλ

TND

Εξέλιξη ILS / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε νέα σέκελ Ισραήλ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 377.0609 νέα σέκελ Ισραήλ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε νέα σέκελ Ισραήλ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 106.5005 νέα σέκελ Ισραήλ