Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δηνάρια Λιβύης

TND

Εξέλιξη LYD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Λιβύης ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 165.5792 δηνάρια Λιβύης

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Λιβύης ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 37.1734 δηνάρια Λιβύης