Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / ρούβλια Ρωσίας

TND

Εξέλιξη RUB / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε ρούβλια Ρωσίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 4 826.3592 ρούβλια Ρωσίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε ρούβλια Ρωσίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 1 707.8731 ρούβλια Ρωσίας