Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / κορόνες Σουηδίας

TND

Εξέλιξη SEK / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 723.8300 κορόνες Σουηδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε κορόνες Σουηδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 299.4128 κορόνες Σουηδίας