Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / δηνάρια Κουβέιτ

TRY

Εξέλιξη KWD / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 λίρες Τουρκίας = 2 369.283241 δηνάρια Κουβέιτ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Κουβέιτ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 λίρες Τουρκίας = 181.819637 δηνάρια Κουβέιτ