Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / νέα Σολ Περού

USD

Εξέλιξη PEN / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε νέα Σολ Περού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 563.3056 νέα Σολ Περού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε νέα Σολ Περού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 253.7486 νέα Σολ Περού