Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / λεόνε Σιέρα Λεόνε

USD

Εξέλιξη SLL / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λεόνε Σιέρα Λεόνε ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 2 096 962.6487 λεόνε Σιέρα Λεόνε

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λεόνε Σιέρα Λεόνε ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 236 063.8637 λεόνε Σιέρα Λεόνε