Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ραντ Νότιας Αφρικής

USD

Εξέλιξη ZAR / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ραντ Νότιας Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 1 927.0101 ραντ Νότιας Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ραντ Νότιας Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 562.1794 ραντ Νότιας Αφρικής