Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / φράγκα Γουινέας

XAF

Εξέλιξη GNF / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε φράγκα Γουινέας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 1 921.6961 φράγκα Γουινέας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε φράγκα Γουινέας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 246.3851 φράγκα Γουινέας