Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / γκουρντ Αϊτής

XAF

Εξέλιξη HTG / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 263.41056 γκουρντ Αϊτής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε γκουρντ Αϊτής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 59.85758 γκουρντ Αϊτής