Εξέλιξη Ουγγιές χρυσού / ντιράμ Μαρόκου

XAU

Εξέλιξη MAD / XAU

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Ουγγιές χρυσού σε ντιράμ Μαρόκου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 Ουγγιές χρυσού = 2 064 594.4804 ντιράμ Μαρόκου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Ουγγιές χρυσού σε ντιράμ Μαρόκου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 Ουγγιές χρυσού = 0.7414 ντιράμ Μαρόκου