Sự phát triển của Vàng / Dirham Ma-rốc

XAU

Sự phát triển của MAD / XAU

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Dirham Ma-rốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 2 039 856.3297 Dirham Ma-rốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Dirham Ma-rốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 0.7414 Dirham Ma-rốc