Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / φράγκα Μπουρούντι

XOF

Εξέλιξη BIF / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα Μπουρούντι ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 368.6278 φράγκα Μπουρούντι

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα Μπουρούντι ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 111.3067 φράγκα Μπουρούντι