Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / φράγκα Ελβετίας

XOF

Εξέλιξη CHF / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 256.1082510 φράγκα Ελβετίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε φράγκα Ελβετίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 149.6140753 φράγκα Ελβετίας