Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / νέα Σολ Περού

XOF

Εξέλιξη PEN / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε νέα Σολ Περού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 74.339019 νέα Σολ Περού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε νέα Σολ Περού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 48.565836 νέα Σολ Περού