Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / δηνάρια Τυνησίας

XOF

Εξέλιξη TND / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 53.103176 δηνάρια Τυνησίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε δηνάρια Τυνησίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 22.961719 δηνάρια Τυνησίας