Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

TND

Εξέλιξη XOF / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 43 550.7472 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 18 831.2654 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής