tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.1181 1.1235 1.1161 -0.26 %
USD/JPY 111.3 111.81 110.88 -0.39 %
EUR/JPY 124.48 125.3 124.17 -0.63 %
GBP/USD 1.2808 1.2931 1.2776 -0.95 %
AUD/USD 0.7447 0.7462 0.7422 -0.1 %
USD/CAD 1.3449 1.3498 1.3433 -0.26 %
USD/CHF 0.9745 0.9761 0.9696 0.13 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.1181 -0.26%
USD/CHF 0.9745 0.13%
GBP/USD 1.2808 -0.95%
USD/JPY 111.3 -0.39%
USD/CAD 1.3449 -0.26%
AUD/USD 0.7447 -0.1%

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày