tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.163 1.1654 1.1621 -0.12 %
USD/JPY 111.91 112.09 111.82 -0.09 %
EUR/JPY 130.15 130.5 130.11 -0.21 %
GBP/USD 1.3012 1.3032 1.2999 -0.11 %
AUD/USD 0.7884 0.794 0.7878 -0.6 %
USD/CAD 1.2514 1.2519 1.2505 0.04 %
USD/CHF 0.953 0.9537 0.9521 0.02 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.163 -0.13%
USD/CHF 0.953 0.02%
GBP/USD 1.3013 -0.11%
USD/JPY 111.91 -0.09%
USD/CAD 1.2515 0.05%
AUD/USD 0.7884 -0.6%

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày