tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.2288 1.2353 1.225 -0.45 %
USD/JPY 107.65 107.86 107.4 0.19 %
EUR/JPY 132.29 132.98 132.04 -0.26 %
GBP/USD 1.4003 1.4088 1.3995 -0.58 %
AUD/USD 0.767 0.7727 0.7655 -0.65 %
USD/CAD 1.2765 1.277 1.2633 0.78 %
USD/CHF 0.9747 0.976 0.9708 0.32 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.2288 -0.45%
USD/CHF 0.9747 0.32%
EUR/CHF 1.1981 -0.11%
GBP/USD 1.4003 -0.58%
EUR/GBP 0.8775 0.13%
NZD/USD 0.7213 -0.59%
USD/JPY 107.65 0.19%
EUR/JPY 132.29 -0.26%
USD/CAD 1.2765 0.78%
EUR/CAD 1.5688 0.35%
AUD/USD 0.767 -0.65%
EUR/AUD 1.602 0.2%

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới