tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.0863 1.0877 1.0821 1.27 %
USD/JPY 110.16 110.35 109.85 1 %
EUR/JPY 119.66 119.94 119 2.26 %
GBP/USD 1.2793 1.2833 1.2775 -0.15 %
AUD/USD 0.7564 0.7585 0.7547 0.25 %
USD/CAD 1.3448 1.3501 1.3411 -0.37 %
USD/CHF 0.9944 0.998 0.993 -0.18 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.0863 1.27%
USD/CHF 0.9945 -0.17%
GBP/USD 1.2789 -0.18%
USD/JPY 110.16 1%
USD/CAD 1.3446 -0.39%
AUD/USD 0.7563 0.25%

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày