tất cả giá

price high low   %
EUR/USD 1.0798 1.0818 1.076 0.13 %
USD/JPY 111.32 111.49 110.63 0.29 %
EUR/JPY 120.23 120.24 119.53 0.45 %
GBP/USD 1.2472 1.2518 1.247 -0.36 %
AUD/USD 0.7624 0.764 0.7604 -0.14 %
USD/CAD 1.3377 1.3386 1.3345 0.2 %
USD/CHF 0.9913 0.9959 0.9889 -0.2 %

Giá ngoại hối trực tiếp

EUR/USD 1.0798 0.13%
USD/CHF 0.9913 -0.2%
GBP/USD 1.2472 -0.36%
USD/JPY 111.32 0.29%
USD/CAD 1.3377 0.2%
AUD/USD 0.7624 -0.14%

Công cụ kinh doanh

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Nhà môi giới được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán London từ 2005

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới

Hãy chuyển sang ForexTime & nhận 4 USD cho mỗi lot được giao dịch!