Dow Jones US30

26632 -128 -0,48 %
informacije
отварање 26760
дневни распон 26607 26817
недељно опсег 26607 26817
годишњи опсег 22563 26913
Недеља -0,13%
месец 7,38%
година 14,23%