Dow Jones US30

25632 -590 -2,25 %
informacije
отварање 26221
дневни распон 25490 26343
недељно опсег 25490 26371
годишњи опсег 22563 27388
Недеља -1,07%
месец -4,28%
година 9,94%