Dow Jones US30

22296 -63 -0.28 %
informacije
отварање 22359
дневни распон 22291 22362
недељно опсег 22264 22421
годишњи опсег 19658 22421
Недеља 0.12%
месец 1.41%
година 12.8%